Photobone Studio 2.3.2.0

Byla vydána nová verze aplikace Photobone Studio. Aktualizace by se měla provést automaticky po spuštění programu, případně lze instalační soubor stáhnout na tomto odkaze.

Novinky

 • Přidán efekt “Barevné složky”.
 • Přidána možnost ukládání/načítání konfigurací efektů.
 • Přidána možnost importu/exportu některých uživatelských konfigurací (klíčování, efekty).
 • Do rychlého menu přidáno tlačítko na aktivaci poutače.
 • Do tajného menu přidáno tlačítko na spuštění poutače.
 • Přidána možnost místo tisku generovat tisková data do složky.
 • Při tahání posuvníků lze nyní docílit větší přenosti táhnutím dolu/nahoru.
 • Do klávesnice na obrazovce přidána diakritika.
 • Detaily na zákaznické obrazovce nyní podporují gesta přibližování dvěma prsty.
 • Přidána možnost zcela zakázat možnost tisku (netisknout, pouze publikovat).

Změny

 • Změněna ikonka pro změnu výběru fotografie.
 • Úprava pozicování fotek se nyní zachovává i při změně prostředí.
 • Rolování seznamů (prostředí, šablony) na zákaznické obrazovce se nyní neuchovává, vždy po zobrazení začínají nahoře. Pokud je v seznamu víc prvků, než se vejde na obrazovku, provede se krátká animace naznačující tuto informaci.
 • Přeorganizován dialog pro uživatelské konfigurace. Dialog se nyní sám nezavírá po načtení/uložení, je třeba jej zavřít tlačítkem.
 • Přidána výchozí konfigurace pro efekt “Komiks”.
 • Vylepšeno zadávání desetinných čísel.

Opravy

 • Náhledy fotek zobrazených během odpočtu nyní používájí nastavení klíčování pro fotky (ne pro živý náhled).
 • Poutač je nyní vždy nad zákaznickou obrazovkou.
 • Poutač se nyní nespouští přes běžící sezení.
 • Když se stejná fotka v sezení využívá na více místech (např. na obou fotkách v jedné šabloně), nyní lze měnit prostředí pro jednotlivé výskyty nezávisle.
 • Swiping na zákaznické obrazovce nyní lépe signalizuje konec/začátek seznamu.
 • Opravena chyba, kdy tlačítka “Nahoru” a “Dolů” pro rolování nefungovaly správně během animace rolování.
 • Nastavení pozice vrstvy šablony pomocí vstupního pole nyní funguje správně.
 • Opravena chyba, kdy se tlačítka na dálkovém ovladači musela stisknout dvakrát.
 • Důkladnější ochrana proti přepsání nastavení fotoaparátů Canon nastavením živého náhledu při pádu.
 • Klávesnice na obrazovce se nyní automaticky zobrazí i při přejmenovávání uživatelských konfigurací.
 • Opravena chyba, kde se při manipulaci s posuvníkem nezastavilo kinetické ovládání gesty.

Starší verze Photobone Studio

2.3.1.1

Změny

 • Upraven efekt “Komiks”.

2.3.1.0

Novinky

 • Úpravu klíčování/ořezu ze zákaznické obrazovky lze nyní uložit i jako výchozí nastavení.
 • Program nyní čeká na vyfocení fotky fotoaparátem, než spustí odpočet pro další snímání (lze vypnout v nastavení).
 • Nyní lze gesty přecházet mezi náhledy fotek i při výběru fotek.
 • V nastavení lze nově nastavovat počet sloupců pro seznam prostředí/šablon/fotografií na zákaznické obrazovce.
 • Do obrazovek “Historie” a “Fotografie” přidáno tlačítko “Vybrat vše”.
 • Přidán efekt “Komiks”.

Změny

 • Zmenšena velikost písma.
 • Tlačítka u seznamu šablon v editoru šablon přesunuta do podmenu.
 • Všechna desetinná vstupní pole převedena na celočíselná (kvůli jednoduššímu zadávání).
 • Při automatické detekci barvy pozadí pro klíčování nyní neproběhne klíčování, pokud se programu nepovede správně detekovat barvu pozadí.
 • Nastavení zákaznické obrazovky rozděleno na dvě karty.
 • Nastavení QR kódu je nyní ve třech různých kartách nastavení: zákaznická obrazovka, lokální webserver a online galerie.

Opravy

 • Opravena chyba, kvůli které se živý náhled vypínal okamžitě na začátku snímání.
 • Opravena chyba způsobující, že se některé modely fotoaparátů hlásily vícekrát.
 • Opravena chyba v automatickém spouštění poutače.
 • Opravena chyba zdvojování “http://” v QR kódech.
 • Opravena chyba při pozicování zákaznické obrazovky na více displejích.

2.3.0.2

Změny

 • Posuvníky nyní reagují na stisk v jakémkoli bodě (dříve se musel chytit ukazatel posuvníku a potom táhnout).
(Pokračování textu…)