Starší verze Photobone Studio

Published by Photobone on

Historie změn starších verzí programu.

2.3.1.1

Změny

 • Upraven efekt “Komiks”.

2.3.1.0

Novinky

 • Úpravu klíčování/ořezu ze zákaznické obrazovky lze nyní uložit i jako výchozí nastavení.
 • Program nyní čeká na vyfocení fotky fotoaparátem, než spustí odpočet pro další snímání (lze vypnout v nastavení).
 • Nyní lze gesty přecházet mezi náhledy fotek i při výběru fotek.
 • V nastavení lze nově nastavovat počet sloupců pro seznam prostředí/šablon/fotografií na zákaznické obrazovce.
 • Do obrazovek “Historie” a “Fotografie” přidáno tlačítko “Vybrat vše”.
 • Přidán efekt “Komiks”.

Změny

 • Zmenšena velikost písma.
 • Tlačítka u seznamu šablon v editoru šablon přesunuta do podmenu.
 • Všechna desetinná vstupní pole převedena na celočíselná (kvůli jednoduššímu zadávání).
 • Při automatické detekci barvy pozadí pro klíčování nyní neproběhne klíčování, pokud se programu nepovede správně detekovat barvu pozadí.
 • Nastavení zákaznické obrazovky rozděleno na dvě karty.
 • Nastavení QR kódu je nyní ve třech různých kartách nastavení: zákaznická obrazovka, lokální webserver a online galerie.

Opravy

 • Opravena chyba, kvůli které se živý náhled vypínal okamžitě na začátku snímání.
 • Opravena chyba způsobující, že se některé modely fotoaparátů hlásily vícekrát.
 • Opravena chyba v automatickém spouštění poutače.
 • Opravena chyba zdvojování “http://” v QR kódech.
 • Opravena chyba při pozicování zákaznické obrazovky na více displejích.

2.3.0.2

Změny

 • Posuvníky nyní reagují na stisk v jakémkoli bodě (dříve se musel chytit ukazatel posuvníku a potom táhnout).

2.3.0.1

Novinky

 • S kolážemi se nyní ukládá i nastavení klíčování, úprav a tranformace fotky.
 • Přidána volba na prohození levého a pravého menu na zákaznické obrazovce.
 • Na zákaznickou obrazovku přidáno tlačítko pro výběr fotky do koláže.

Změny

 • Tlačítko pro ryhlý dotisk ze zákaznické obrazovky je nyní implicitně skryté. Je možné ho zobrazit přes Nastavení -> Zákaznická obrazovka -> Rychlá tlačítka -> Rychlý dotisk.
 • Nastavení kvality ukládaných obrázků přesunuto do “Všeobecné”.
 • U pozadí prostředí nyní nelze měnit vlastnost “Základní velikost”.
 • Snížena citlivost úprav světla/stínu na 30 %.
 • Logy jsou nyní ukládány do samostatného souboru mimo hlavní databázi (to by mělo zamezit sekání aplikace při rozsáhlém logování.).
 • Fotoaparáty nyní zruší další naplánované snímky při selhání focení.

Opravy

 • Opravena chyba způsobující, že se při odesílání zpětné vazby neukládal celý log.
 • Opravena chyba způsobující chybovou hlášku “Vypršel čas čekání na pořízení fotky fotoaparátem” při vypnutém auomatickém “Automaticky přejít na další obrazovku”.

2.3.0.0

Novinky

 • V záložce “Úpravy” v editoru prostředí lze nyní upravovat i světla/stíny (totéž lze z úprav ze zákaznické obrazovky).
 • V úpravách na zákaznické obrazovce lze nyní zvolit, zda se mají úpravy aplikovat na všechny fotky v aktuálním sezení, či pouze na aktuální fotku. Transformace fotografie se vždy aplikuje pouze na aktuální fotku.
 • Přidáno napovídání e-mailů.
 • Do zákaznické obrazovky přidána tlačítka pro rychlý dotisk a “Tisknout a pokračovat”.

Změny

 • V editoru prostředí přejmenováno “Další” na “Úpravy”.
 • V prostředí lze nyní transformovat vrstvu pozadí.
 • Ořez fotky nyní nemění rozměry fotografie.
 • Úprava barevné teploty nyní funguje i při vypnutém klíčování.
 • Upraven vzorec na úpravu světel/stínů.

2.2.5.2

Novinky

 • Přidána možnost nastavení ořezu fotky (záložka Další). Ořez je možné upravit i ze zákaznické obrazovky (na stejné obrazovce, jako klíčování).
 • Na obrazovku úpravy klíčování/ořezu na zákaznické obrazovce přidána klávesnice.

Změny

 • Některá vstupní pole pro desetinné hodnoty 0–1 změněny na pole pro celé hodnoty 0–1000 (kvůli jednoduššímu zadávání, bude změněno dále u všech polí).
 • Dotyková klávesnice na obrazovce obsluhy je nyní jen pod hlavním oknem se záložkami (dřive byla i pod bočními lištami).

Opravy

 • Opravena kritická chyba způsobující nereagování na požadavky v tiskové frontě (i v ostatních frontách).
 • Opravena chyba způsobující špatnou kvalitu výstupů při natočených fotkách v koláži.

2.2.5.1

Novinky

 • K frontám přidána tlačítka na smazání jedné položky z fronty a nový pokus o odeslání.
 • Do nastavení e-mailů přidáno zobrazované jméno odesílatele.
 • Přidána možnost vypnout automatickou kontrolu aktualizací.

Změny

 • Odesílání zpětné vazby nyní neblokuje program.
 • Testovací e-maily jsou nyní odesílány přednostně a i v offline módu.
 • Přechod na jinou knihovnu pro odesílání e-mailů.
 • Při zadání portu u e-mailů se nyní automaticky vybere vhodné šifrování.

2.2.5.0

Novinky

 • Přidáno automatické nastavení předstihu snímání fotoaparátu před odpočtem.
 • Během živého náhledu na zákaznické obrazovce lze nyní dotykem posouvat/měnit velikost fotografie v prostředí.
 • Na obrazovce, kde se původně dalo upravovat klíčování koláže ze zákaznické obrazovky, lze nyní i hýbat fotkou.

Změny

 • Na závěrečné zákaznické obrazovce se nyní pro změnu prostředí/černoblé jednotlivých fotek v šabloně používá jedno tlačítko + následné kliknutí na fotku v náhledu.
 • U fotoaparátů Nikon se nyní automaticky vypíná manuální nastavení videa (simulace expozice) při připojení.
 • Seznam dostupných adres v “Nastavení -> Lokální webserver” se nyní automaticky aktualizuje.
 • Odpočet na zákaznické obrazovce nyní po sejmutí posledního snímku zůstane na nule, dokud neproběhne vyfocení.

Opravy

 • Opravena chyba, kdy se při odpojení fotoaparátů/vypnutí programu nevypínal živý náhled.
 • Opravena chyba způsobující nefunkční tlačítka v lokální webové galerie.
 • Opravena chyba, kdy se po stiskutní tlačítka pro smazání smazala pouze jedna vrstva, ne všechny vybrané (šablony i prostředí).
 • Opravena chyba, kdy fotoaparáty Nikon nefotily při manuálním ostření.

2.2.4.2

Novinky

 • Přidáno tlačítko pro manuální ověření dostupnosti aktualizace.

Změny

 • Tlačítko “minimalizovat aplikaci” přesunuto z menu dalších akcí přímo do záložky menu aplikace.
 • Informace o úspěchu některých akcí (např. odeslání testovacího e-mailu atp.), které se dřív zapisovaly do logu, nyní místo toho zobrazí dialogové okno.

Opravy

 • Opravena chyba způsobující pád při nové instalaci software.
 • Opravena chyba způsobující zásek aplikace v určitých situacích (např. při načítání náhledu).
 • Opravena chyba zorbazující špatnou hlášku při selhání ostření fotoaparátu Nikon.

2.2.4.1

Novinky

 • Přidána možnost skrytí neaktivních šablon/prostředí v seznamu.

Změny

 • V náhledech šablon se nyní nezobrazují čísla fotek.
 • V editoru prostředí sloučeny záložky “Náhled” a “Položka”.
 • V editoru prostředí přesunuta některá tlačítka pod nové menu tlačítko (na vyzkoušení – případně bude taktéž provedeno v editoru šablon).
 • V nastavení tiskárny se nyní automaticky vybírá DPI (300, pokud je dostupné, jinak první v seznamu).

Opravy

 • Opravena chyba, kdy se poutač automaticky spouštěl i přes to, že to bylo zakázané.
 • Opravena chyba způsobující zásek programu při pokusu o změnu tiskárny.
 • Opravena chyba, kdy se webserver sám nevypnul při pádu aplikace.

2.2.4.0

Novinky

 • Přidán “poutač”, který umožňuje promítání již hotových montáží na zvolené obrazovce.
 • Závěrečnou zákaznickou obrazovku (Nastavení -> Zákaznická obrazovka -> Na konci zobrazit text) lze nyní přeskočit dotykem.
 • Na obrazovku přehledu přidána tlačítka pro přechod do nastavení online galerie, lokálního webserveru a e-mailů.

2.2.3.0

Novinky

 • Na obrazovku přehledu přidáno tlačítko pro online galerii.
 • Do menu na obrazovce obsluhy přidáno tlačítko na minimalizování aplikace.
 • Pokud je obrazovka obsluhy vyvolána ze zákaznické obrazovky, zobrazí se na monitoru obrazovky obsluhy okno s informací a s možností ukončení tohoto režimu.
 • Rožšířena možnost nastavení počtu snímání: nově nastavitelný minimální počet snímků navíc nad počet vyžadovaný šablonou a počet snímků při dosnímání.
 • Přidán offline režim pro e-maily. Ten umožňuje ukládat frontu e-mailů k odeslání a provést odeslání až po připojení počítače k internetu.
 • Do “Nastavení -> Počítadla” přidána kalkulace zisku na základě počtu vytištěných fotografií a ceny za fotografii.
 • Pro Canon fotoaparáty přidána možnost nastavení vlastního vyvážení bílé pro živý náhled.
 • Přidán ladící režim pro fotoaparáty Canon a Nikon.

Změny

 • Maximální nastavitelný počet kopií k tisku zvýšen z 12 na 32.
 • Zvětšena šířka posuvníků.
 • Vizuální změna logu.

Opravy

 • Opravena chyba způsobující špatnou orientaci výstupu při tisku z editoru prostředí.
 • Opravena chyba způsobující, že fotoaparáty přestávaly odpovídat na příkazy během živého náhledu.
 • Všechna okna převedena na borderless fullscreen, protože standardní fullscreen nefunguje správně (chyba ve Windows).
 • Sada oprav pro fotoaparáty Canon a Nikon.

2.2.2.0

Novinky

 • V nastavení fotoaparátů Canon přidána možnost speciální konfigurace pro živý náhled (užitečné pro fotoaparáty, pro které nejde vypnout simulace expozice).

2.2.1.0

Změny

 • Tlačítko “Nastavení -> Online galerie -> Nahrát montáže” předěláno na tlačítko “Synchronizovat”, které jak nahrává montáže chybějící v online galerii, tak maže ty, které byly v počítači smazány.
 • Přidána podpora ukládání/načítání konfigurací klíčování.
 • Přidáno tlačítko pro kopírování konfigurace klíčovaní pro fotky do konfigurace pro klíčování živého náhledu.

Opravy

 • Opravena chyba, kde log překrýval modální dialogová okna.

2.2.0.0

Novinky

 • Přidána podpora online galerie. Pro nastavení online galerie si přečtěte nápovědu “Online galerie -> Nastavení”.
 • Přidána podpora pro fotoaparáty Sony. Aktuálně nefunguje nastavení Sony z aplikace.
 • Přidáno nastaveni “předstih snímání” v nastavení snímání. To umožní odeslat fotoaparátu příkaz ke snímání s předstihem, aby samotný okamžik snímání lépe korespondoval s odpočtem na zákaznické obrazovce.
 • Přidána možnost převrátit vrsty obrázků prostředí.
 • Přidána podpora více fotoaprátů Nikon.

Změny

 • Vylepšen algoritmus pro automatickou detekci barvy pozadí při klíčování.

2.1.7.0

Novinky

 • Tlačítko pro export tiskových dat přidáno i do záložky “Historie”.
 • Do panelů “Historie”, “Fotky” a “Objednávky” přidáno tlačítko pro instantní skrolování nahoru.
 • Program nyní k projektům ukládá použité e-mailové adresy, které lze vyexportovat (nastavení -> všeobecné -> exportovat e-mailové adresy).
 • Objednávky lze nyní tisknout i přímo z aplikace (dříve to šlo pouze z webového rozhraní).
 • K předmětu/textu e-mailu přidán symbol %PROJECT%, který zastupuje název projektu.
 • Nyní lze kopírovat vrstvy koláží a prostředí přes Ctrl+C/Ctrl+V.

Změny

 • Výchozí složka pro export tiskových dat je nyní “(složka projektu)/export”.
 • Změněn algoritmus pro odbarvení v klíčování.
 • Upraven vzhled stránky “Objednávky” ve webové galerii.

Opravy

 • Funkce “Náhled” nyní zvládá i velké množsví obrázků.
 • Opravena chyba, kdy se webserver neukončil při pádu aplikace.

2.1.6.1

Novinky

 • Přidán dialog na exportování tiskových dat, dostupný z nastavení.

Změny

 • Všechna tisková data se nyní dávají do stejné složky (již se nevyužívá složka unpublished).

Opravy

 • Opravena chyba, kdy správně nefungovala změna prostředí ze zákaznické obrazovky při více kolážích v sezení.

2.1.6.0

Novinky

 • Přidána podpora klávesové zkratky “Delete” pro mazání vrstev a šablon/prostředí.
 • Přidán efekt “Odstín a sytost”.
 • Prostředí a šablony lze nyní ručně přerovnávat.
 • Tlačítko “Duplikovat prostředí” změněno na tlačítko “Kopírovat vlastnosti”. To funguje podobně, ale na začátku uživatele požádá o seznam obrázků pozadí. Pro každé pozadí se pak vytvoří kopie původního vybraného prostředí a změní se pozadí na vybraný obrázek.

Opravy

 • Posuvník “desaturace” v efektu “potlačení barvy” nyní používá vzorec, který korektně zachovává světlost odstínu.

2.1.5.0

Novinky

 • Na zákaznickou obrazovku přidáno tlačítko na skrytí/zobrazení loga.
 • V nastavení přidáno zobrazení stavu tiskové a emailové fronty.
 • Přidána možnost exportovat/importovat nastavení programu a to včetně prostředí, šablon a závislých souborů (nastavení -> všeobecné).
 • Přidáno nastavení kvality JPEG výstupů (koláží, kvalita fotografií se volí na fotoaparátu).
 • Přidána tlačítka na zobrazení fotky/výstupu v historii v průzkumníku.
 • Zprovozněn tisk vlastních objednávek z webserveru (přímo z programu zatím stále nelze).

Změny

 • Sezení lze nyní spustit i bez žádného povoleného prostředí. V tom případě se zakáže klíčování a fotka vyplní plátno.
 • Zvýšena výchozí kvalita ukládaných JPEG výstupů na 95 %.

Opravy

 • Opravena chyba, která způsobovala nemožnost objednání dotisku z webserveru.

2.1.4.1

Opravy

 • Opravena chyba znemožňující start aplikace po nové instalaci.

2.1.4.0

Novinky

 • Rozšířenější nastavení pro fotoaparáty Nikon, přidáno tlačítko pro doporučené nastavení.
 • Přidáno nastavení fotoaparátů Canon z programu.
 • Do nastavení fotoaparátu (Canon + Nikon) přidáno tlačítko “Použít doporučené nastavení”.
 • Tlačítko na změnu šablony přidáno na všechny obrazovky.
 • Přidán systém kanálů aktualizací. Pokud chcete dostávat vždy nejnovější verze, v nastavení v záložce “Obecné” nastavte “Kanál aktualizací” na “Alpha”, případně “Beta”.
 • Program nyní upozorňuje, když je fotoaparát nastaven na ukládání do RAWu (Canon + Nikon).
 • Pokud nelze spustit sezení, v hlavní zákaznické obrazovce se nyní zobrazuje důvod (např. není připojen fotoaparát nebo dosaženy limiti čítačů).
 • Přidáno tlačítko pro uložení hodnot čítačů do schránky.
 • Přidán celoobrazovkový náhled položek historie a fotek.

Změny

 • Nepublikované výstupy se nyní ukládají do samostatné složky (unpublished). V důsledku této změny nebude fungovat dotisk dotisků sestavených před touto aktualizací.
 • Čítače přesunuty v nastavení do samostatné sekce.
 • Zvýšen výkon lokální galerie.
 • Sezení je nyní přerušeno, pokud fotoaparát Canon nezvládne zaostřit, protože ten stejně fotku neposkytne.

Opravy

 • Opravena chyba, kdy změna šablony neaktualizovala náhledy fotek.
 • Opravena chyba, kdy fotoaparáty Canon nešly znovu aktivovat, pokud se předtím v programu deaktivovaly.
 • Opravena chyba, kdy se webserver ukončil, pokud byl uživatel v programu v nějakém modálním dialogovém okně.

2.1.3.2

Novinky

 • Přidána možnost automatické detekce barvy pozadí pro klíčování.
 • Na zákaznickou obrazovku přidáno tlačítko umožňující zakázání publikování koláží.

Změny

 • Vizuální změny zákaznické obrazovky.
 • Tlačítko “storno” při změně prostředí/šablon nyní nezruší celé sezení.
 • Šablony se nyní řadí podle jména.
 • Text souhlasu s publikováním a závěrečný text nyní není ve verzálkách.

2.1.3.1

Novinky

 • Přidána možnost rychle změnit šablonu ze zákaznické obrazovky.
 • V detailu fotek na zákaznické stránce pro publikování lze nyní mezi fotkami přecházet gestem.
 • Možnost nastavit okraje u tisku.

Opravy

 • Opraveny kritické chyby způsobující zaseknutí zákaznické obrazovky na načítání fotek.
 • Opraven pád aplikace na závěrečném textu zákaznické obrazovky.

2.1.3.0

Novinky

 • Přidána podpora QR kódů s odkazem na webovou galerii.
 • Přidána možnost vyžádání souhlasu s focením (nastavitelný text).
 • Přidána možnost zobrazit po ukončení sezení na určitou dobu vlastní text.

Změny

 • Vnitřní změny v programu. Vytváření sezení z historie/fotografií vytvořených ve starší verzi programu nebude správně fungovat. Doporučujeme vytvořit nový projekt.

2.1.2.0

Novinky

 • Přidána možnost nastavit FPS živého náhledu pro fotoaparáty Nikon a Sony.
 • Do nastavení přidáno tlačítko pro zobrazení tiskové fronty tiskárny.
 • Do tajného menu přidáno tlačítko “Ukončit aplikaci”.
 • Pro vrstvu typu “Obrázek” v editoru prostředí přidáno tlačítko pro nastavení aktuálního režimu prolnutí jako výchozí.
 • Přidána možnost nastavení zarovnání obrázků v editoru šablon.
 • Přidána možnost rychlého přifocení a přefocení fotek ze zákaznické obrazovky.
 • Na zákaznické obrazovce se nyní zobrazuje i celkový součet tisků a ceny, pokud se pracuje s více montážemi.
 • Přidány presety pro rozměry náhledů prostředí a šablon.
 • Přidána možnost zamknout poměr stran náhledu prostředí a šablon.
 • Přidána možnost zobrazovat zákaznickou obrazovku v okně.

Změny

 • K tlačítkům na zákaznickou obrazovku přidány ikonky, zmenšen text.
 • Změněno video použité v “DEMO” fotoaparátu.
 • Odstraněny siluety v náhledu prostředí (prostředí je třeba upravit, aby se vygeneroval nový náhled).
 • Přidáno více výchozích prostředí a šablon (platí pouze pro nové instalace).
 • U vrstvy typu “obrázek” v prostředí lze nyní nastavit průhlednost přímo ve vlastnostech vrstvy.
 • Ke všem posuvníkům přidáno i vstupní pole s přesnou hodnotou.
 • Výchozí rozměry obrázku v editoru šablon změněny na “umístit”.

Opravy

 • Lokální webová galerie má nyní vhodnější měřítko na mobilních zařízeních.
 • Program nyní nehlásí chybu, když se tiskne s umístěním na stránku != 100 %.
 • Program nyní respektuje okraje papíru definované tiskárnou.
 • Odesílání e-mailů z obrazovky historie nyní již funguje.
 • Klávesnice na obrazovce nyní korektně funguje se vstupním polem pro víceřádkový text.
 • Opravena chyba, která způsobovala posun kurzoru na začátek vstupního pole pro víceřádkový text při jeho editaci.
 • Fotoaparáty Canon již nehlásí chybu 0xA102.
 • Opravena chyba, kdy program padal při příliš rychlém přepínání mezi vrstvami v editoru prostředí.
 • Opravena chyba, kdy program padal během přepnutí přostředí při zapnutém živém náhledu.

2.1.1.0

Novinky

 • Přidány “základní velikosti” vrstev prostředí “dle výšky/šířky plátna”.
 • Přidána podpora presenteru.
 • Do tajného menu přidána tlačítka “dofotit více fotek” a “nastavení fotoaparátu”.

Změny

 • Živý náhled a náhledy fotek na zákaznické obrazovce se nyní zobrazují v poměru stran nejúžší fotografie v koláži.
 • Selhání ostření nyní není hlášeno.
 • Klávesnice na obrazovce se nyní zobrazuje po dvojkliku nebo dotyku a sama se skrývá.

2.1.0.4

Opravy

 • Opravena chyba, která způsobovala špatnou orientaci fotografie na papíru.

2.1.0.3

Novinky

 • Přidáno nastavení ukotvení fotky v prostředí (implicitně ukotveno dole uprostřed).

2.1.0.2

Novinky

 • Zkušební podpora pro fotoaparáty Canon (netestováno).
 • Přidána detekce vícenásobného spuštění aplikace.
 • Přidána možnost dočasné aktivace přes telefon.

2.1.0.1

Opravy

 • Opravena chyba, která způsobovala pád aplikace, když bylo dáno na výběr více šablon.

2.1.0.0

Novinky

 • Možnost upravovit ze zákaznické obrazovky klíčování (pouze pro aktuální sezení + globálně z tajného menu).
 • Efekt “Černobíle” lze nyní zapnout/vypnout ze zákaznické obrazovky.

2.0.4.0

Novinky

 • Efekt “Černobíle” má nyní i nastavení kontrastu.

Změny

 • Různé změny založené na uživatelském testování.

Opravy

 • Různé opravy.

2.0.3.0

Novinky

 • Přidán dialog pro nastavení Nikon fotoaparátů.

Změny

 • Rozšířeny ladící informace pro živý náhled.

Opravy

 • Opraveny chyby v Nikon subsystému.

2.0.2.0

Novinky

 • Přidána možnost nastavení orientace šablony.
 • Přidána možnost změny prostředí konkrétních fotek ze zákaznické obrazovky.
 • Přidána zkušební podpora fotoaparátů Sony.
 • Přidán dialog nápovědy.

Změny

 • Přepnutí na konfiguraci klíčování živého náhledu nyní zapne živý náhled.

Opravy

 • Opraveny chyby spojené s fullscreen módem hlavního okna.

2.0.1.0

Novinky

 • Přidáno okno zpětné vazby s možností odeslání logu a snímku aplikace.
 • Přidány čitelné chybové hlášky pro fotoaparáty Nikon.
 • Přidáno “hromadné klíčování”.
 • Log se nyní uchovává i po vypnutí aplikace.
 • Přidána možnost duplikovat prostředí a šablony.
 • Přidáno tlačítko pro zobrazení/skrytí všech šablon/prostředí.

Změny

 • Přejmenováno koláž -> šablona.

Opravy

 • Opraveny různé chyby.
 • Opravena chyba, kdy obrázek v šabloně v režimu “umístit” byl ve skutečnosti vyplněn.

2.0.0.0

Novinky

 • První vydání aplikace.