Photobone Studio 2.3.2.0

Published by Photobone on

Byla vydána nová verze aplikace Photobone Studio. Aktualizace by se měla provést automaticky po spuštění programu, případně lze instalační soubor stáhnout na tomto odkaze.

Novinky

 • Přidán efekt “Barevné složky”.
 • Přidána možnost ukládání/načítání konfigurací efektů.
 • Přidána možnost importu/exportu některých uživatelských konfigurací (klíčování, efekty).
 • Do rychlého menu přidáno tlačítko na aktivaci poutače.
 • Do tajného menu přidáno tlačítko na spuštění poutače.
 • Přidána možnost místo tisku generovat tisková data do složky.
 • Při tahání posuvníků lze nyní docílit větší přenosti táhnutím dolu/nahoru.
 • Do klávesnice na obrazovce přidána diakritika.
 • Detaily na zákaznické obrazovce nyní podporují gesta přibližování dvěma prsty.
 • Přidána možnost zcela zakázat možnost tisku (netisknout, pouze publikovat).

Změny

 • Změněna ikonka pro změnu výběru fotografie.
 • Úprava pozicování fotek se nyní zachovává i při změně prostředí.
 • Rolování seznamů (prostředí, šablony) na zákaznické obrazovce se nyní neuchovává, vždy po zobrazení začínají nahoře. Pokud je v seznamu víc prvků, než se vejde na obrazovku, provede se krátká animace naznačující tuto informaci.
 • Přeorganizován dialog pro uživatelské konfigurace. Dialog se nyní sám nezavírá po načtení/uložení, je třeba jej zavřít tlačítkem.
 • Přidána výchozí konfigurace pro efekt “Komiks”.
 • Vylepšeno zadávání desetinných čísel.

Opravy

 • Náhledy fotek zobrazených během odpočtu nyní používájí nastavení klíčování pro fotky (ne pro živý náhled).
 • Poutač je nyní vždy nad zákaznickou obrazovkou.
 • Poutač se nyní nespouští přes běžící sezení.
 • Když se stejná fotka v sezení využívá na více místech (např. na obou fotkách v jedné šabloně), nyní lze měnit prostředí pro jednotlivé výskyty nezávisle.
 • Swiping na zákaznické obrazovce nyní lépe signalizuje konec/začátek seznamu.
 • Opravena chyba, kdy tlačítka “Nahoru” a “Dolů” pro rolování nefungovaly správně během animace rolování.
 • Nastavení pozice vrstvy šablony pomocí vstupního pole nyní funguje správně.
 • Opravena chyba, kdy se tlačítka na dálkovém ovladači musela stisknout dvakrát.
 • Důkladnější ochrana proti přepsání nastavení fotoaparátů Canon nastavením živého náhledu při pádu.
 • Klávesnice na obrazovce se nyní automaticky zobrazí i při přejmenovávání uživatelských konfigurací.
 • Opravena chyba, kde se při manipulaci s posuvníkem nezastavilo kinetické ovládání gesty.