Webová galerie

Publikoval Photobone v

Od verze 2.4.0.0 obsahuje program Photobone Studio novou webovou galerii, jednotnou pro online i offline verzi. Tento článek se věnuje její konfiguraci a přehledu jejích možností.

Webová galerie aplikace Photobone Studio může pracovat ve dvou režimech, a to i současně:

 • Webová galerie může být provozována online na webhostingu. V takovém případě je k nahrávání koláží do galerie i k přístupu k nim potřeba internet.
 • Webová galerie může být provozována lokálně – v takovém případě se zákazníci pomocí wi-fi sítě připojují k počítači fotokoutku, na kterém galerie běží. Tato galerie funguje, i pokud na akci není internet, ale pro její zprovoznění jsou třeba jisté technické znalosti (nebo od nás lze koupit speciálně nakonfigurovaný router).

Obě galerie jsou totožné a nabízejí stejné funkce:

 • Z obou galerií lze stahovat fotky.
 • Z obou galerií lze dotiskávat a zasílat fotky e-mailem. Dotisk i zasílání lze povolit pouze administrátorům (kteří se do galerie přihlašují heslem).
 • Ke galeriím se můžete připojit i např. přes tablet a dotiskávat z něj.
 • Z galerií si lze zobrazit čítače (kolik bylo pořízeno fotografií a vytištěno koláží; opět lze povolit pouze administrátorům).
 • K přístupu do galerie se může použít QR kód, který se zobrazuje v zákaznické obrazovce před publikováním (je třeba zapnout v Nastavení → Webové galerie → Společné nastavení → QR kód).
 • Lze nastavit, zda mají uživatelé přístup ke všem fotografiím, nebo pouze k těm, u kterých načetli QR kód.

Online galerie

Online galerie je provozována na vašem webhostingu – její adresa je tedy dána vaší doménou. Na jedné galerii můžete mít více projektů najednou (např. když vám najednou běží více fotokoutků, nebo můžete uchovávat fotografie z minulých akcí), po zadání administrátorského hesla je možné z prostředí galerie jednotlivé projekty mazat. Název galerie je vždy shodný s názvem projektu v programu Photobone Studio.

Instalace

Pro provoz online galerie je potřeba galerii nainstalovat na váš webhosting. Webhosting musí podporovat PHP ve verzi 7 a htaccess/mod_rewrite. Webová galerie musí být nainstalována na vlastní subdoméně/doméně. Instalaci stačí provést pouze jednou.

Pokud máte zakoupenou licenci k Photobone Studio, můžete nás kontaktovat a my instalaci zařídíme. K tomu budeme potřebovat FTP přístupové údaje. Prosíme, sežeňte je od vašeho správce webu, ještě než nám napíšete.

Pokud jste technicky zdatnější nebo pokud máte někoho takového k dispozici, můžete si webovou galerii nainstalovat sami. Postup je jednoduchý:

 1. V Nastavení → Webové galerie → Online galerie stiskněte tlačítko “Soubory galerie”. Otevře se vám průzkumník souborů ve složce se soubory galerie.
 2. Pomocí FTP klienta se připojte na váš webhosting a nahrajte tam všechny soubory z dané složky. Soubory by měly být nahrány na samostatnou subdoménu nebo doménu. Pokud je vaše webová doména například “fotograf-novak.cz”, soubory je dobré nahrát např. na subdoménu”g.fotograf-novak.cz”. Připojení k FTP se liší webhosting od webhostingu, není tedy možné poskytnout ucelené instrukce. Stejně tak se liší i složka, kam by se měla webová galerie umístit.
 3. Navštivte subdoménu galerie. Měla by se zobrazit stránka s konfigurací galerie. Konfigurace spočívá v zadání adminsitrátorského hesla. Pomocí tohoto hesla se bude ke galerii připojovat program Photobone Studio, aby mohl nahrávat fotografie. Heslo bude také potřeba, pokud se ke galerii bude chtít přihlásit nějaký administrátor, například aby vymazal některé projekty nebo aby mohl provádět dotisk. Nezadávejte heslo, které už někde používáte! Heslo není ukládáno bezpečným způsobem a bude k němu mít přístup obsluha fotokoutku.
 4. V aplikaci Photobone Studio v Nastavení → Webové galerie → Online galerie vyplňte správně adresu galerie (pokud je galerie na subdoméně “g.fotograf-novak.cz”, zadejte do tohoto pole “g.fotograf-novak.cz”). Na stejné záložce poté v sekci “Společné nástavení” zadejte heslo, které jste zadali při instalaci online galerie.
 5. Stiskněte “Aktivovat online galerii” a “Aplikovat nastavení”.

Lokální galerie

Lokální galerie běží na počítači fotokoutku. Pokud tedy připojíte počítač k Wi-Fi, ostatní uživatelé na stejné Wi-Fi síti se k němu mohou připojit pomocí IP adresy (pokud jste ale na cizí Wi-Fi síti, její správce mohl tuto možnost zakázat – doporučujeme s sebou vždy vozit vlastní Wi-Fi router). IP adresu vašeho počítače, pomocí které se mohou zákazníci ke galerii připojit, naleznete v programu v Nastavení → Webové galerie → Lokální galerie → Dostupné adresy.

Příklad seznamu adres počítače

Počítač může mít najednou více různých IP adres, pokud je připojen k více sítím najednou. Pokud jste v této situaci, je třeba používat IP adresu pro tu síť, ze které se k vám budou připojovat zákazníci. Pokud se zákazníci snaží dostat ke galerii přes mobil, je možné, že budou muset vypnout mobilní data, aby se připojili.

Pro lokální galerii je od nás možné zakoupit router, který je speciálně nakonfigurovaný tak, aby byla jeho instalace co nejjednodušší. Současně bude díky tomuto routeru galerie přístupná i na doméně “gal1.cz” (stále bude ale potřeba být připojen na místní Wi-Fi síti), zákazníci tedy nebudou muset používat dlouhou a nevzhlednou IP adresu.