Druhá zákaznická obrazovka

Publikoval Photobone v

Od verze 2.4.0.0 podporuje Photobone Studio vytvoření samostatného stanoviště s dotykovou obrazovkou, kam se zákazníci přesunou ihned po snímání a kde se mohou dohadovat nad výběrem fotografií a počtu výtisků, zatímco se na hlavním stanovišti fotí další skupina.

Konfigurace dotykových obrazovek

Pro druhou zákaznickou obrazovku je třeba mít k počítači připojen dodatečný dotykový monitor v režimu rozšíření plochy. Pro nastavení dotykových obrazovek proveďte tyto kroky:

 1. Připojte všechny obrazovky k počítači. Dotykové obrazovky je většinou třeba kromě HDMI/DisplayPort kabelu propojit i USB kabelem.
 2. (Nastavení rozšíření obrazovek) Otevřete “Nastavení obrazovky” ve Windows (v aplikaci Photobone Studio v Nastavení → Obrazovky→ Utility stiskněte “Nastavení monitorů ve Windows”).
Nastavení obrazovky ve Windows 10
 1. Nastavte vhodný režim více obrazovek. Pokud máte dvě dotykové obrazovky a nic jiného, označte postupně v přehledu obrazovek obě obrazovky a vespod pod nadpisem “Více obrazovek” zvolte možnost “Rozšířit plochu na tuto obrazovku”.
 1. (Nastavení dotykových rozhraní) Nyní je třeba ještě nakonfigurovat dotykový aspekt monitorů. V programu Photobone Studio v Nastavení → Obrazovky → Utility stiskněte “Nastavení dotykových obrazovek ve Windows”.
 2. Na jedné z obrazovek se objeví černý text na bílém pozadí (viz obrázek níže). Pokud se jedná o zákaznickou obrazovku, klepněte na ni prstem a následně stiskněte enter. Pokud ne, pouze stiskněte enter. K tomuto kroku je tedy potřeba mít k počítači připojenou klávesnici. Tento proces opakujte, dokud konfigurační program neprojde všechny obrazovky a neukončí se.
Aplikace pro přiřazení dotykových rozhraní k jednotlivým obrazovkám ve Windows 10
 1. (Nastavení programu) Nyní přejděte do programu Photobone Studio. V nastavení v záložce “Zákaznická obrazovka” v položce “Displej” vyberte monitor, na kterém se má zobrazovat primární zákaznická obrazovka, na které bude probíhat snímání. V záložce “Druházákaznická obrazovka” v položce “Displej” vyberte monitor, na kterém se má zobrazovat druhá zákaznická obrazovka. Alternativně můžete monitor také nastavit přes “Průvodce přiřazením obrazovek” dostupný v Nastavení → Obrazovky nebo na panelu “Přehled”.
Nastavení druhé zákaznické obrazovky
 1. Konfigurace by měla být kompletní. Ze záložky “Přehled” můžete nyní aktivovat obě zákaznické obrazovky, systém je připraven.

Práce s druhou zákaznickou obrazovkou

Druhé stanoviště lze využívat dvěma způsoby:

Zákazníci jsou na druhé stanoviště přesunuti automaticky po provedení snímání.

V případě automatického přesouvání zákazníků je v nastavení druhé zákaznické obrazovky třeba zaškrtnout volbu “Po dokončení snímaní automaticky předat sezení druhé zákaznické obrazovce”. Při automatickém přesunu je možno volbou “Zobrazit výzvu k přechodu” aktivovat sdělení, které se po určitou dobu zobrazí na hlavním stanovišti.

Pokud je na hlavním stanovišti dokončeno snímání, zatímco na druhém stanovišti stále ještě probíhá sezení, sezení z hlavního stanoviště se uloží do fronty a je načteno, jakmile je na druhé obrazovce aktuální dokončeno probíhající sezení. Sezení lze případně přesunout manuálně, viz další oddíl.

Zákazníky přesouvá obsluha manuálně dle uvážení.

Pokud volba automatického přesunu není aktivována, sezení probíhá klasickým způsobem. Na zákaznické obrazovce je však k dispozici tlačítko s ikonou , jehož stisk sezení přesune na druhou zákaznickou obrazovku.

Dodatečné informace

 • Z druhého stanoviště nelze z principu provádět snímání/dosnímání fotografií. Pokud zákaznicí na druhém stanovišti žádají pořízení dalších fotografií, je třeba je přesunout zpět na primární stanoviště.
 • Dálkové ovládání vždy ovládá primární zákaznickou obrazovku
 • Obrazovka obsluhy, pokud není vyvolaná ze zákaznické obrazovky (z tajného menu nebo skrze rychlé tlačítko), provádí akce (načíst na zákaznické obrazovce, přidat do sezení) na druhé zákaznické obrazovce (pokud je aktivovaná).
 • Pokud na zákaznické obrazovce běží nějaké sezení a z druhé zákaznické obrazovky je jí předáno další, řadí se sezení automaticky do fronty a načte se po dokončení sezení stávajícího. Toto lze vypnout v Nastavení → Druhá zákaznická obrazovka → Používat frontu sezení. Pokud se tato volba deaktivuje, sezení se v případě, že je na obrazovce spuštěné jiné sezení, automaticky nepřesune a pokračuje na stávající obrazovce. Přesun sezení tlačítkem vynutí ukončení stávajícího sezení.