Panel historie

Publikoval Photobone v

Panel historie slouží především jako seznam všech publikovaných montáží v aktuálním projektu. S kolážemi umožňuje také dále pracovat – z panelu historie lze provádět např. dotisk, odesílání e-mailem, nebo export tiskových dat.

Náhled panelu historie

Jednotlivé položky v seznamu obsahují řadu informací o kolážích:

Detail položky panelu historie
 • Ikona značí, že je koláž označená jako neveřejná. Neveřejné koláže se nenahrávají do galerií a standardně nejsou exportovány v rámci tiskových dat.
 • Ikona značí, že byla koláž alespoň jednou vytištěna. Pokud je ikona zobrazena dvakrát, znamená to, že koláž byla vytištěna více než třikrát.
 • Ikona značí, že byla koláž odeslána e-mailem.
 • První číslo na prvním řádku, začínající mřížkou (v obrázku nahoře #205), je ID koláže. Toto ID koresponduje s názvem souboru s tiskovými daty.
 • Druhé číslo (741825) je kód sezení. Pomocí tohoto čísla lze ke koláži přistoupit ve webové galerii.
 • Třetí údaj na prvním řádku (20:25) je čas, kdy byla koláž vytvořena.
 • První číslo na druhém řádku (3×) značí, kolikrát byla koláž vytištěna.
 • Druhý údaj na druhém řádku (150 Kč) udává celkovou cenu za tisk (cena za kus × počet kusů k tisku). Zobrazování tohoto údaje je nastavitelné v Nastavení → Projekt → Cena.

V seznamu se standardně zobrazují všechny publikované koláže. Položky v seznamu však lze filtrovat pomocí menu v pravé horní části panelu. Pomocí menu lze také přizpůsobit velikosti náhledů.

Panel historie může být zobrazován na samostatném monitoru – obsluha tak bude mít přehled o tom, kolik fotografií se zrovna tiskne a kolik mají zákazníci zaplatit. Koláže v seznamu lze dále označovat a provádět s nimi různé operace – k tomu slouží tlačítka v levé horní části obrazovky:

 • Tlačítko Vybrat vše označí všechny koláže v aktuálním seznamu.
 • Stisknutím tlačítka Zrušit výběr se odznačí všechny označené koláže.
 • Tlačítkem Smazat se smažou označené koláže. Pokyn ke smazání je odeslán také na webové galerie. Soubory fotografií a tiskových dat zůstanou na disku.
 • Tlačítko Náhled otevře okno přes celou obrazovku s náhledem vybraných koláží.
Okno náhledu koláží
 • Dotisk otevře dialog pro dotisk vybraných koláží. Pokud je vybraných více koláží, každé koláže se vytiskne tolik kusů, kolik bude zadáno v dialogu, celkem tedy (počet vybraných koláží) × (počet kopií) fotografií.
Dialog pro dotisk koláží
 • Tlačítko Odeslat e-mailem otevře dialog pro odeslání vybraných koláží e-mailem na zadanou adresu.
Dialog pro odeslání koláží e-mailem
 • Tlačítko Načíst na zákaznické obrazovce načte vybrané koláže na zákaznickou obrazovku na obrazovce pro publikování, jako by právě proběhlo snímání. Na zákaznické obrazovce lze potom s koláží dělat běžné úpravy, jako změna šablony/prostředí, úprava klíčování, pozicování apod. Před načtením lze zvolit, které prvky konfigurace se mají načíst z uložené koláže a které se načtou z aktuální konfigurace programu.
Menu pro konfiguraci načtení na zákaznickou obrazovku
 • Pod tlačítkem Akce se skrývají další operace, které lze provádět.
 • Tlačítko Zrušit publikování změní koláž na nepublikovanou – fotografie se odstraní z webových galerií a nebude zařazena do exportu dat.
 • Tlačtíko Zobrazit ve složce otevře průzkumník souborů s označenými soubory tiskových dat vybraných montáží.
 • Tlačítko Přidat do mozaiky přidá fotografie z vybraných montáží do mozaiky. Více o mozaikách v tomto článku.
 • Tlačítko Exportovat tisková data otevře dialog pro export tiskových dat. Export tiskových dat je jednoduchý způsob pro předání dat z akce třetí osobě.
Dialog exportu tiskových dat