Příprava programu před akcí

Publikoval Photobone v

Kromě samotného sestavení fotokoutku je i v aplikaci několik věcí, které je během přípravy na provoz vhodné udělat.

Vytvoření nového projektu

V aplikaci Photobone Studio jsou projekty datové složky, kam se ukládají data z akcí – fotografie, tiskové výstupy a některé nastavení (např. konfigurace mozaiky, hodnoty a limity čítačů). Pro každou akci je tedy vhodné založit nový projekt. To je velice jednoduché – nahoře v panelu nástrojů stačí stisknout tlačítko složky v záložce “Projekt”; tím se otevře dialog pro výběr projektu.

Dialog výběru projektu

Pole “Složka s projekty” obsahuje cestu složky, ve které jsou uložené všechny projekty. Každý projekt je pak uchováván jako samostatná podsložka. Pole “Název projektu” tedy koresponduje s názvem podsložky ve složce “Složka s projekty”. Zadáním názvu projektu, který ještě neexistuje, se vytvoří projekt nový. Při vytváření nového projektu doporučujeme použít tlačítko “Dnešní datum”, které nastaví název projektu na aktuální datum, a poté za datum přidat dodatečné informace, např. místo akce. Stisknutím tlačítka “Otevřít” se pak vytvoří/načte projekt se zadaným jménem.

Kalibrace klíčování

Na každé akci jsou jiné světelné podmínky, a proto je vhodné vždy před akcí upravit klíčování, aby tyto změny reflektovalo. Na kalibraci je vhodné někoho požádat, aby se postavil před plátno. Jakmile máte připravený fotokoutek a připojený fotoaparát, v záložce “Prostředí” přepneme na panely “Klíčování” a “Podrobnosti”.

Rozhraní pro konfiguraci klíčování

Protože klíčování používá různé nastavení pro živý náhled a pro samotné focení, je kalibraci potřeba provést dvakrát. Pro kalibraci stačí provést tyto kroky:

 1. Pořídíme zkušební fotografii (s modelem postaveným před plátno) stisknutím tlačítka “Vyfotit”.
 2. Upravíme pozici posuvníku “Práh klíčování” na maximální hodnotu takovou, kdy se ještě nezprůhledňují osoby v popředí. Po dobu držení posuvníku jsou pro přehlednost částečně půhledné části fotografie zabarveny do červena.
Při držení posuvníku “Práh klíčování” se částečně průhledné části fotografie zbarvují do červena. V tomto náhledu už je práh klíčování nastaven na příliš velkou hodnotu a je částečně zprůhledněn i obličej osoby.
Takto vypadá správně nastavený práh klíčování – červená barva je vidět pouze na okrajích osoby.
 1. Upravíme pozici posuvníku “Práh klíčování” na takovou hodnotu, aby okraje osob nebyly zbarveny do zelena (vlivem odrazu světla od zeleného plátna), ale současně aby nebyly zkresleny barvy fotografie. Příliš velká hodnota prahu klíčování bývá častou příčinou toho, že jsou osoby na fotografiích zbarvené do červena.
 2. Pokud chcete, můžete experimentovat i s ostatními posuvníky. Vždy se můžete vrátit k výchozímu nastavení stisknutím tlačítka “Výchozí nastavení”.
 3. Nyní je třeba provést kalibraci také pro živý náhled. Aktivujeme živý náhled stiskem tlačítka “Živý náhled”.
 4. Pro živý náhled je vhodné vypnout “Automaticky detekovat barvu pozadí”. V takovém případě je třeba nakonfigurovat barvu klíčovacího pozadí. Klikneme na tlačítko kapátka u položky “Barva pozadí” a poté klikneme v náhledu na prázdné místo bez osob.
 5. Upravíme hodnoty posuvníků “Práh klíčování” a “Rozsah odbarvení”, stejně jako při konfiguraci klíčování fotografií.
 6. U živého náhledu může být vhodné upravit barevnou teplotu.

Po provedení těchto kroků bude klíčování připravené pro ostrý provoz. Pokud by klíčování nebylo optimální, je možné je kdykoli během akce překalibrovat. Stejně tak je možné upravit kalibraci klíčování pouze pro probíhající sezení pomocí tlačítka na zákaznické obrazovce.

Dodatečné nastavení

Dle povahy akce může být vhodné upravit některá další nastavení programu:

 • Limity počítadel: Pokud máte předplacen určitý počet fotografií a nechcete ručně hlídat, jestli zákazníci limit nepřekročili, v Nastavení → Počítadla a fronty můžete nastavit limit výtisků, při jehož překročení program znemožní další snímání.
 • Zobrazování ceny: Pokud zákazníci platí za každou fotografii zvlášť, v Nastavení → Projekt → Cena můžete aktivovat práci s cenou. Cena se bude zobrazovat na zákaznické obrazovce při výběru počtu fotografií k tisku a uvidíte ji také v panelu “Historie” v seznamu vytištěných fotografií.
 • Nenabízet tisk: Pokud jste na akci, kde se vůbec netiskne, v Nastavení → Tisk můžete aktivovat “Nenabízet možnost tisku”. Zákazníci tak nebudou vyzvýáni k výběru počtu kopií.
 • Vyžadování souhlasu s fotografováním: Pokud to situace vyžaduje, můžete v Nastavení → Zákaznická obrazovka aktivovat vyžádání souhlasu s vámi vyplněnými podmínkami, které je po zákaznících vyžadováno před každým snímáním.